Дивизии

Сирма Груп Инк

Внедряване на мащабни UI/UX и Big Data системи