Новини

Изкуствен интелект ще помага при диагностика на рака

Дата

19 фев 2019

Tema

Sirma Group

Sirma AI стартира изследователски проект в помощ на борбата с рака

ExaModeLogo

Sirma AI (Сирма ЕйАй), оперираща като Онтотекст®, заедно с 20 изследователи от цяла Европа взе участие в международна среща, отбелязваща началото на проекта ExaMode, финасиран по европейската програма Хоризонт 2020. Срещата се състоя в технологичния център Techno-Pôle Centre в Сиер, Швейцария. Програмата на срещата включваше представяне на партньорите от консорциума, преглед на работните пакети на проекта, подробно планиране на дейностите по проекта за първата година, обсъждане на стратегията за работа и начертаване на пътната карта на проекта.

ЕxaMode е абревиатура на EXtreme-scale Analytics via Multimodal Ontology Discovery & Enhancement и по своята същност е проект в областта на големи данни в здравеопазването. Неговата цел е да разработи иновативни методи за обработка на големи обеми от клинични данни посредством суперкомпютър. За целта, като част от инфраструктурата на проекта, ще бъде използван един от най-добрите високопроизводителни компютри.

Новите методи от изкуствения интелект, ще подпомагат изследванията в областта на хистопатологията – микроскопско изучаване на проби от тъкани (биопсии) с патологични изменения, което се явява важен инструмент при поставяне на точна диагноза при ракови заболявания и други патологии. Данните ще включват дигитални хистопатологични изображения и техните анотации.

Алгоритмите за изкуствен интелект ще революционизират процесите на патологичната диагноза. В проектът ще се използва дълбочинно обучение за изграждане на семантични представяния на обекти и отношения в мултимодални данни. Обогатяването на текста със семантични метаданни и извличането на хомогенни характеристики от хетерогенни изображения, ще доведе до по-лесно откриване на знания. Тези знания ще се прилагат за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще бъдат използвани при вземането на решения относно диагностицирането и лечението.

Sirma AI ще ръководи работата по управление на мултимодални знания. Компанията ще поддържа семантична интеграция на мултимодални знания в проекта, използвайки GraphDB и домейн онтологии. Sirma AI ще използва методи за анализ на текст, за да извлече структурирани данни от медицински записи на няколко европейски езика, както и от анотации на хистопатологични изображения. След това те ще бъдат обединени с наличните структурирани знания.

Sirma AI ще има основна роля за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта към бизнеса и пред широката общественост. В допълнение, Sirma AI ще има принос и за определянето на семантичния модел на домейна.

ExaMode е много важен изследователски и иновационен проект с предизвикателни цели. Продължителността му е 4 години и се координира от Института за информационни системи на HES-SO Valais-Wallis. Консорциумът по проекта е формиран от Sirma AI и пет други университета, болници и фирми от Италия, Холандия и Полша.

Повече информация за ExaMode може да намерите тук.