Новини

Датикум АД e сертифициран по стандарт ISO 27018

Дата

29 яну 2019

Tema

Sirma Group

Датикум предлага своите услуги със сертификат за сътветствие по стандарт ISO 27018

Датикум АД, компания от Сирма Груп Холдинг АД и водещ български доставчик на облачни услуги и инфраструктура, получи престижния сертификат за сътветствие по стандарт ISO 27018. Стандартът ISO 27018 е специално създаден за облачните услуги, в отговор на изискванията на нарастващия брой организации от публичния и частния сектор, които преминават към информационни услуги в облака, с цел постигане на ефективност и намаляване на разходите.

Датикум, лидер в осигуряването на облачна инфраструктура в България, извърши одит за сертифициране на облачната си платформа по този международен стандарт в края на 2018 г. Сертификацията гарантира на клиентите на дружеството получаване на услуги и достъп до IТ инфраструктура в съответствие на изискванията за изпълнение на общоприетите мерки за контрол и указанията за изпълнение на мерките за защита на личните данни, установени в ISO/IEC 27018:2014.

Стандартът ISO 27018 е предназначен за облачни услуги и може да осигури необходимо ниво на прозрачност за клиентите на облачни услуги, които искат да разберат по-добре и да сравнят практиките на различните доставчици и как те осигуряват сигурност и защита на личните данни.

ISO/IEC 27018:2014 е международен набор от правила за добри практики в областта на обработването на лична информация от доставчиците на облачни услуги, който се изпълнява на доброволен принцип. Той е основан и надгражда съществуващи и утвърдени стандарти за сигурност на информацията – напр. ISO 27001, които полагат основата на общите принципи за информационна сигурност и контрол.

Сертификацията е признание и гаранция за качеството на услугите, предлагани от българската компания Датикум, която се нарежда сред световните доставчици на облачни услуги като Amazon, Google и Microsoft, сертифицирани към настоящия момент по ISO 27018.

Линк към официалния сертификат.