Новини

Датикум участва на кръгла маса в Европейския парламент

Дата

5 окт 2016

Tema

Sirma Group

Снимка

Българският дейта център Датикум АД, водещ доставчик на облачни услуги, участва в кръгла маса в Европейския парламент. Събитието се организирана миналата седмица от наскоро формираната организация на европейските доставчици на облачна инфраструктура (Cloud Infrastructure Services Providers operating in Europe – CISPE) и под любезното домакинство на евродепутат Ева Паунова.

Датикум е компания от Сирма Груп, специализирана в предоставянето на облачни IaaS (инфраструктура като услуга) решения, изграждане на частни облачни инфраструктури, десктоп виртуализация (VDI), изграждане на решения за възстановяване след бедствия и аварии (Disaster Recovery), системна интеграция и поддръжка.

На събитието, освен Датикум, присъстваха някои от водещите европейски доставчици на облачна инфраструктура от над 11 държави като Amazon Web Services (САЩ), OVH (Франция), Aruba (Италия), Hetzner Online (Германия), Ikoula (Франция), UK Cloud (Великобритания), Outscale (Франция), United Internet (Германия) и други, както и представители на Европейската комисия.

На дебата се обсъди приемането на Кодекс на поведение, разработен от CISPE и неговото благоприятно въздействие върху развитието на европейския пазар на облачна инфраструктура. Кодексът дава сигурност на потребителите, че доставчиците на облачна инфраструктура не злоупотребяват с данните им за лични ползи или за препродажбата им на трети страни с цел маркетинг, профилиране или други нежелани от клиентите дейности.

Кодексът предхожда приемането на нова и по-строга директива на ЕС за опазване на данните, която се очаква да влезе в сила през май, 2018г и изгражда международен стандарт за опазване сигурността на данни за всички клиенти на облачна инфраструктура. В допълнение, съгласно кодекса, доставчиците на облачна инфраструктура се задължават да предоставят възможността да обработват и съхраняват данните на своите клиенти само и единствено на територията на Европейския съюз.

„Проведохме ползотворен дебат с представители на Европейската комисия, пряко ангажирани с разработването на новата директива на ЕС за опазване на личните данни, на който изяснихме позитивния ефект за цялата индустрия от приемането на подобен Кодекс на поведение от водещи европейски компании като нашите. Също така дадохме примери за разграничаването на облачната инфраструктура (IaaS) като начин на съхраняване и обработване на данните на клиентите от останалите видове облачни услуги като софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS) и техните подразделения.“ – коментира Георги Цеков, търговски директор на Датикум АД.

Повече за CISPE

CISPE е организация, обединяваща технологични компании, които предоставят облачна инфраструктура в Европа. Мисия на организацията е да представлява интересите и вижданията на доставчиците на облачна инфраструктура в дебата за облачни услуги.

За повече информация: https://cispe.net/