Новини

Датикум игражда ИТ инфраструктурата на болница

Дата

6 окт 2015

Tema

Sirma Group

Една от най-модерните болници на Балканите ще бъде открита в Панагюрище

Датикум АД ще изгради цялата ИТ инфраструктура на реновираната болница. Проектът е на стойност няколко милиона лева. Датикум е част от Сирма Груп Холдинг АД, която до 15 октомври 2015 е в процес на първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса.

Новата болница МБАЛ „Събо Николов“ ще разполага с изцяло нова технологична инфраструктура като Датикум трябва да проектира, достави и изгради нов център за данни с частна облачна инфраструктура, опорна мрежова свързаност в болницата, десктоп виртуализация за работните места, безжична мрежа, комуникационна система и система за медицински повиквания, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, както и да достави крайните потребителски устройства.

Сложната технологична инфраструктура на болницата в Панагюрище ще може да обслужва и координира над 500-те специалисти и помощен персонал като всеки от тях ще има достъп до различни процеси и данни. От гледна точка на медицинското обслужване болницата ще разполага с най-модерните софтуерни системи за диагностика и управление на лечебния процес. Болницата в Панагюрище ще поеме пациенти, които сега се лекуват в чужбина.

„Най-голямото предизвикателство в проекта е интеграцията на единадесетте комплексни ИТ системи, който ще изградят гръбнака на процесите по лечение и обслужване на пациентите в болницата. В същото време комуникационни системи ще позволят на специалистите на болницата не само да имат своевременен достъп до медицинска информация, свързана с пациентите им, но и ще позволи най-модерно обучение на младите специалисти чрез връзка с водещите медицински центрове в света.“ – сподели Росен Маринов, изпълнителен директор на Датикум АД.

Прогнозната стойност на инвестицията в изграждането на МБАЛ „Събо Николов“ в Панагюрище е около 55 милиона лева. Изграждането на новия комплекс е най-мащабния проект в сферата на българското здравеопазване за последните 25 години с основен инвеститор „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД. Дружеството ще изгради модерен високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и комплексна многопрофилна дейност.

Високите технологии ще позволят да се въведе за пръв път в България едновременно съчетаване на образни диагностични методи (позитронно-емисионeн томограф /ПЕТ-СТ/, магнитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи и телекомуникационните връзки с водещи центрове във всички специалности, което ще предостави на българските пациенти качество и експертиза от световно ниво. Болничният комплекс ще включва 268 легла и 520 души медицински и немедицински персонал, като само в обучението на кадрите е предвидено ежегодно да се влагат по 400 хиляди лева.