Новини

Софтуерът за лицево разпознаване с впечатляващи резултати

Дата

13 ное 2017

Tema

Sirma Group

Sirma Computer Vision Lab направи серия от тестове за валидиране точността на алгоритъма използван в нашата водеща технология за лицево разпознаване. Получихме отлични резултати спрямо Microsoft Azure FaceAPI. Точността на технологията на Сирма е 95,212%, срещу 87.5752% точност на Microsoft.

Benchmark test Market Vidia

Как премина тестването:

Подготвихме тестово множество от 398 428 двойки фотографии на хора, като при половината от тях в двойката снимки човекът е един същ, а в другата половина са различни.

Цялото множество е проверено от хора, което гарантира 100% вярност на тестовата база. Снимките са изтеглени от различни източници в интернет и са с различно качество, размер и резолюция и не са подлагани на допълнителна обработка (т.е. са близки до real life). При подготовката на тестовото множество взехме специални мерки тези снимки да не са били използвани при обучението на нашите модели.

С така полученото тестово множество изпитвахме моделите, които сме обучили, като намирахме за всеки от тях праговата стойност, която минимизира грешката. Така най-добрият до момента резултат е 377 863 правилно направени сравнения между двете лица (съвпадащ резултат с човешката оценка – “един и същ човек” или “различни хора”), т.е. постигнахме точност 94.8385%.

Същото тестово множество пуснахме за сравнение спрямо водещата технология използвана в Microsoft Azure FaceAPI. Двойките снимки, в които и двете лица бяха разпознати бяха 365 447 (имаше значителен брой снимки – ок. 8.3%, при които технологията на Microsoft не успя изобщо да открие човешко лице), като от тях 347 952 бяха определени правилно, съгласно посочената по-горе методика. Полученият резултат е 87.5752%. Причината за сравнително високия брой неоткрити лица е, че допустимото завъртане на лицата за фейс детектора на Microsoft е по-малко, има по-високи изисквания за минимален размер на лицето и че лица, части от които са припокрити с нещо друго не се отчитат.

Ако разгледаме само двойките, при които Face API на Microsoft успя да разпознае лица, резултатите са съответно: 95,4473% точност на Microsoft, спрямо 95.2127% точност на нашия модел.

Постижението на екипът от Sirma Computer Vision Lab. е поредната стъпка от валидирането на технологията за лицево разпознаване и дава силно преимущество на потребителите при имплементирането й в различни комерсиални приложения.