Новини

GraphDB 8.6 осигурява повишена корпоративна сигурност

Дата

29 юни 2018

Tema

Sirma Group

Онтотекст непрестанно работи върху подобряването на функционалностите на своята сематична граф база и предложи на потребителите си нова версия – 8.6 на своята GraphDB. Версията предлага редица нови опции за сигурност, с което работата с фирмените данни става не само изключително лесна и бърза, а и още по-сигурна.

През годините GraphDB се е сблъсквала с множество казуси, свързани със сигурността, което е довело до натрупването на ценно ноухау от екипа на „Онтотекст“ в тази важна област. Това позволява усъвършенстването на семантичната графова база данни и превръщането й в едно изключително надеждно решение, предлагащо корпоративно ниво на сигурност.

GraphDB развива защитните си функционалности, в зависимост от начините на използване от потребителите - масов анонимен достъп от обществено свързани сървъри на данни, до потребители ползващи висококонфиденциални корпоративни знания, контролирани от фирмена директория. Фокусът на версия 8.6 е подобряването на всички крайни точки на базата данни, както и по-добрата интеграция на модела за защита, за да предотврати потенциални конфигурационни грешки.

В GraphDB 8.6 клъстерът прилага сигурност на ниво приложение, гарантирайки безопасна работа в не-доверени мрежи на всички поддържани топологии. Също така, цялата комуникация между клъстерните възли е осигурена от алгоритъм за подписване на пакети и опционално криптиране на мрежовия трафик.

Новият GraphDB 8.6 вече поддържа картографиране на вътрешните роли на потребителите и групите LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP позволява централизирано управление на потребителите в допълнение към съществуващата вътрешна потребителска база данни.

Друга нова функция е поддръжката на конфигуриран регистър за одит, който гарантира проследяването на всяка дейност на базата данни, свързана с потребителското име и изходния адрес.

И накрая, но не на последно място, обобщените заявки на SPARQL внедряват по-бърз и по-ефективен алгоритъм за памет за групиране на променливи.

Най-новата версия на GraphDB е надстроена до най-новата RDF4J версия - 2.3.2. Също така се обновява до най-новите основни версии на конекторите - Lucene 7.x, Solr 7.x и Elasticsearch 6.x, както и до най-новата стабилна OpenRefine версия (2.8), която подобрява възможностите за съвместяване на данни с Wikidata и с други отговарящи на критериите обществени услуги.

Повече информация за GraphDB, както и примери за различни приложения може да намерите тук.