Новини

Нова платформа на „Онтотекст“ за персонализирано съдържание

Дата

27 авг 2015

Tema

Sirma Group

„Онтотекст“ АД представи NOW (News On the Web) – пълнофункционално приложение на иновативна семантична платформа, позволяваща предоставяне на динамично персонализирано съдържание. Приложението NOW има за цел да помогне на издателите да се адаптират по-успешно към дигиталната епоха.

NOW представлява мощно уеб приложение, което доставя медийното съдържание от няколко големи новинарски сайта, като свързва отделните статии чрез автоматично извлечени тагове, асоциации и връзки към огромна база със знание за реалния свят. То помага на читателите бързо да отсеят интересните им теми в постоянния поток от новини в интернет. Така медиите могат успешно да привличат по-голяма аудитория чрез персонализираното и тематично подбрано съдържание.

NOW демонстрира чрез общодостъпни новини как медиите могат да доставят атрактивно авторското си съдържание в процеса на своята дигитална трансформация, за да увеличат ангажираността на читателите си.

Семантичната база на NOW е основата за търсене, както и за автоматично обогатяване на съдържанието с връзки към обекти от реалния свят, теми и взаимоотношения между тях. Тя съдържа над 3.75 милиона концепции от света (предимно хора, локации и организации) базирани на Уикипедия и предоставени от DBpedia като свързани отворени данни (Linked Open Data). Приложението е базирано на динамичната семантичната издателска платформа (Dynamic Semantic Publishing Platform) на „Онтотекст“, обединяваща технологии за работа със съдържание и управление на знание, които успешно се интегрират в няколко етапа от издателския процес – от първоначално журналистическо разследване, през създаването на материал и референции към предишни събития и вече публикувано съдържание, до поднасянето на тематичен и персонализиран материал на аудиторията. Действията на потребителите също се проследяват, позволявайки създаването на персонализирани изходни страници. Авторите от своя страна получават контекстуално свързано съдържание още по време на писане на своите материали.

NOW е демонстрационна услуга, която да създадена в отговор на нуждата от интелигентни и динамични медийни решения във време, доминирано от цифровото разпространение на информация. Днес навлизането на нови интернет технологии, уеб услуги и мобилни приложения, непрекъснато променя както процеса на създаване на медийно съдържание, така и начина, по който го достъпваме. Свидетели сме на непрекъснато увеличаване на потребителите, принадлежащи към т.нар. група „digital – natives“ – хора, родени в ерата на дигиталните медии и свикнали да използват първо тях. Това е свързано с процеса на дигитална трансформация на медийните издатели, чиито работни процеси са създадени във време, доминирано от печатните медии. NOW показва как използването на различни семантични технологии и мета-данни помага на новинарските компании да взаимодействат по-успешно и да задържат вниманието на тези „digital – native“ потребители.