Новини

Ontotext и DrugBank обединяват усилия в извличането на данни

Дата

25 апр 2018

Tema

Sirma Group

Онтотекст АД обяви сключването на партньорство с една от водещите информационни бази данни в областта на фарма и биотехнологиите – канадската DrugBank. Това сътрудничесто ще добави много възможности при комерсиалните и академични проучвания в областта на фармацията и здравеопазването, и ще увеличи възможността за откриване и преизползавне на информация за лекарствени субстанции, прилагани при лечението на различни заболявания.

Уникалната база от информация в областта на биоинформатиката и хемоинформатиката ще бъде предоставена в RDF формат, управляван от изследователският екип на DrugBank и поддържан от Онтотекст. RDF форматът осигурява самообяснителен, машинно четим вид на данните, който улеснява семантична съвместимост на данните, и също така предлага изключителни възможности за развитие и надграждане на съществуващото знание. При наличие на огромен брой разнообразни лекарствени формули на пазара, гъвкавото и адаптивно управление на знанията, базирано на семантичните технологии, може да доведе до изключителен напредък на изследванията в секторите фармацевтика и здравеопазване.

От тук нататък широкият обхват, изчерпателното рефериране и подробни описания на данните, които правят DrugBank една от най-качествените информационни бази в областта на науките за живота, ще бъдат достъпни директно чрез GraphDB като предварително зареден набор от данни с подробна документация и примерни заявки. Основната семантична база данни на Онтотекст ще обработва масовите натоварвания, заявки и взаимодействия в реално време, което от своя страна ще позволи на потребителите да извличат нови факти и взаимоотношения, и генерират нови данни от съществуващите данни.

Безпроблемното сливане на експертизата на Онтотекст в мащабируеми семантични граф бази и фокусирането на DrugBank върху предоставянето на ценни услуги в областта на науките за живота, ще осигури по-широки перспективи, ускори и улесни откриването на информацията, необходима на изследователите.

Повече информация за DrugBank:

DrugBank предоставя богата, висококачествена, структурна лекарствена информация, взета от първични източници, която обхваща всички етапи от процеса по създаване и развитие на лекарства – от етапа на откриването до финалното одобрение. Процесът включва изчерпателна молекулярна информация за лекарствата, механизмите на действие – фармакокинетика и фармакодинамика, взаимодействията и целите им, както и подробна регулаторна информация, включително показания, маркетингов стадий на продуктово развитие, и клинични изпитвания. DrugBank се подготвя и обновява ежедневно от екип от лекари, фармаколози, фармацевти и биоинформатици.

От създаването си през 2006 г., DrugBank има един от най-широко използваните референтни източници за лекраства в света. Базата се използва фармацевти, фармаколози, медицински химици, фармацевтични изследователи, фармацевтична индустрия, регулаторни агенции, академични среди и от широката общественост.

Към новината.