Новини

Ontotext с 62% годишен ръст на USA пазар за 2014 г.

Дата

7 апр 2015

Tema

Sirma Group

Ontotext USA, Inc., компанията на Онтотекст за Северна Америка, обяви постигнат ръст на продажбите за 2014 г в размер на 62% и очаква удвояването им през 2015 г. в области като здравеопазване, науките за живота, медии и издателски бизнес, държавни проекти и образование.

„Ние добавихме ресурси в продажби, маркетинг, технологични партньорства и архитектурни решения през последната година. Нашите сделки и нови продукти се увеличиха драстично. Северноамериканският пазар започна да разпознава и предпочита доказаните семантични технологии на Онтотекст ” аносира Тони Агреста, управляващ директор на Онтотекст USA.

Водещите компании осъзнаха, че огромни количества структурирани и неструктурирани данни могат да бъдат семантично индексирани вътре в графовите бази данни, с цел по-добро търсене и откриване. В допълнение, интеграцията и поддръжката струват по-евтино, а търсенето е по-точно и контекстно-базирано, поради естеството на семантичната платформа. Потребителите очакват, че когато правят семантично търсене в големи масиви от неструктурирани данни, резултатите ще бъдат по-богати и по-точни, в сравнение със съществуващите масови търсачки.

Онтотекст им предлага семантични решения, включващи графова база, директно интегрирана с богата функционалност за текст майнинг. Това осигурява на клиентите възможности да идентифицират, извличат и класифицират обекти, споменати в неструктуриран текст, и автоматично съхраняване на получените метаданни в GraphDB ™.

Движещите сили на пазарния ръст на Онтотекст USA са набор от продукти, които представляват пълно портфолио включително GraphDB ™, платформа за семантични анотации и набор от интеграционни API-та за извличане на значения от данни. GraphDB ™ е зрял NoSQL продукт (трипълстор база), съвместима с Web Онтология Language (OWL), RDF (S) и SPARQL стандарти. Построен на Java и Sesame API – водещата технологична рамка с отворен код за заявки и анализ на данни RDF, GraphDB™ продължава да се използва като основна графова база данни в отделните индустрии.

Успешното развитие на Ontotext USA се дължи на присъединяването към екипа на компанията на трима ключови експерти в областта през 2014 г. Повече информация може да намерите тук