Новини

Онтотекст АД с награда от МОН за успешно участие в програма „Хоризонт 2020“

Дата

27 мар 2019

Tema

Sirma Group

На 25 март 2019 г. Министерството на образованието и науката отличи най-успешните участници по програма „Хоризонт 2020”. Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката, връчи грамоти за постижения на 16 организации в 9 категории. След наградените компании е Онтотекст АД, която през 2018 г. успя да привлече финансиране за четири проекта на обща стойност 3.1 М € за 2018 г. и следващите години.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата програма, която финансира целево научни проекти, изследователи индивидуално, както и фирми за иновационни разработки. Програмата стартира през 2014 г. и приключва през 2020 г. „Хоризонт 2020” прелива в „Хоризонт-Европа” и ще се реализира до 2030 г. с планиран бюджет 100 млрд. Евро.

Три от проектите на Онтотекст вече се изпълняват. Първият е CIMA (Интелигентно свързване на данни за компании от различни източници) и се фокусира върху хармонизирането на данни посредством семантично представяне и интеграция. В този проект също така ще бъдат разработени методи за семантично съответствие, свързване и извличане на концепции.

Вторият проект, WeVerify (Wider and Enhanced Verification for You) цели да се разкрие фалшиво съдържание с помощта на кросмодална проверка, анализ на социалните мрежи, микротаргетирано разобличаване и блокчейн технология, използваща база данни с известни фалшификати.

През януари 2019 г. стартира и проектът EXA MODE (EXtreme-scale Analytics via Multimodal Ontology Discovery & Enhancement) е проект за обработване на големи масиви от данни (т.нар. big data) в областта на здравеопазването. Той включва разработване на прецизни аналитични методи и инструменти за взимане на решения в болниците.

Четвъртият проект InnoRate (базирани на данни инструменти за подкрепа и усъвършенстване на процесите за вземане на решения на инвеститори при финансиране на иновативни МСП), има амбицията да промени финансовия сектор в Европа, който в голяма степен не е рисков и да увеличи иновационния капацитет за висок растеж на технологичния сектор и МСП.

Финансирането се разпределя по стратегически вертикали, както следва: 1,9 М € за пазарно разузнаване и издатели и 1,2 М € за здравеопазване и науки за живота. Това финансиране е осигурено за подкрепа на стратегическите планове за научноизследователска и развойна дейност на Онтотекст. То ще подпомогне развитието на вертикални модели на знания и специфични приложения за корпоративната AI платформа SENPAI.

Сред наградените академични институции е Софийският университет „Св. Климент Охридски”, участващ в най-голям брой консорциуми; най-много средства до момента по програмата е успял да привлече Институтът по механика на Българската академия на науките, а от частните научни организации е фондацията „Приложни изследвания и комуникации”.

Грамота за най-активно висше училище по РП „Хоризонт 2020” получиха Техническия университет в София и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” за участието си в пет колаборативни изследователски проекти в РП.