Новини

GraphDB 8.5 улеснява значително управлението на знанията

Дата

29 мар 2018

Tema

Sirma Group

Онтотекст АД представи официално новата версия 8.5 на своята семантична графова база GraphDB. Версията включва редица подобрения и е поредната стъпка от политиката на фирмата да създаде още по-лесна за използване и надеждна граф база, която е много по-ефективна и бърза при зареждането, обработката и обновяването на големи обеми от данни.

GraphDB е една от най-популярните в световен мащаб семантични бази данни, която може изцяло да поеме управлението на информацията и знанията в една организация, добавяйки семантични връзки и извличайки много повече стойност от тях. Към момента системата, която е създадена в България, се използва от разпознаваеми международни институции и компании като Националния архив на Великобритания, Британския музей, BBC, Press Association, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature и много други.

Новата версия 8.5 прави още по-лесна работата със системата, добавя важни нови функционалности и улеснява нейната поддръжка. Потребителите вече могат да извършват предварителна обработка на транзакциите, която включва консистентен резултат дори и при грешки, спестявайки по този начин време и допълнителни усилия. Подобрено е опцията за докладването на грешки към екипа по поддръжка, посредством интерфейса Workbench и е добавен нов, по-ефективен механизъм за обновяване на хранилището на данни в GraphDB. В добавка администраторите на семантични бази данни вече могат да автоматизират събирането на цялата важна информация за системата и да я съхраняват в архив.

GraphDB 8.5 разполага и с нов механизъм, който повишава ефективността при синхронизация на информацията и позволява извършването на частични обновления от нови информационни масиви, без допълнителна разработка. Освен това новата версия позволява генерирането на доклади за базите данни, включващи цялата важна информация за системата, както и за грешките, посредством интерфейса Workbench. С тази функционалност администраторът на GraphDB може да събира доклади за текущото състояние на системата много по-бързо и да ги изпраща към екипа по поддръжка на системата за проверка.

Подобрено е и докладването на грешки, генерирани при извличане на заявки в SPARQL и е включена възможност инструментът Preload, който се появи за първи път в GraphDB 8.4, да възстановява своите операции от последната известна добра позиция, в случай че са били прекъснати от потребителя или поради грешка. В GraphDB 8.5 опцията Preload вече поддържа възможност за възстановяване на по-големи и работещи по-дълго масиви от данни и ускорява работата с базата.

Прочетете цялата новина.