Новини

Ontotext пусна облачната GraphDB DBaaS

Дата

22 ное 2017

Tema

Sirma Group

Онтотекст АД пусна новата услуга - база данни като услуга database-as-a-service (DBaaS) за GraphDB Cloud. Услугата е достъпна 24/7, надеждна и скалируема и има за цел да подобри организационното представяне, като даде възможност да изнесат към външни доставчици управлението на своите граф бази, и управляват по-ефективно своите ресурси – спестявайки време и пари на персонала си.

GraphDB Cloud е лесен, готов за употреба и помага да започнете веднага работа със семантични графови бази данни, например с водещия продукт на Онтотекст – GraphDB.

GraphDB Cloud DBaaS е отговорът на Ontotext на нарастващото търсене на надеждни и мащабируеми DBaaS, които предлагат качествена експертна поддръжка. DBaaS в нашия когнитивен облак намаляват значително времето за управление на бази данни и оптимизират разходите на предприятията, които искат да получат ключова аналитична информация и инсайти от най-ценните си ресурси – данни и информация от различни източници. В същото време, облачно базираната услуга освобождава време за екипите, които се фокусират върху работата по иновативни решения, вместо да администрират бази данни.

DBaaS на Ontotext включва функционалности, които фирмените потребители са идентифицирали като ключови предимства при преминаването от собствени към бази данни като услуга DBAaS. Това са надеждност, мащабируемост, автоматизирано архивиране и архивиране при поискване, достъп до индустриални стандарти, поддръжка на качеството и достъп до най-новите версии на бази данни.

GraphDB Cloud позволява на потребителите както да ползват най-новите версии, така и да получават свой собствен GraphDB потребителски модел с едно кликване, защото е достъпен в облака 24/7. Услугата е мащабируема спрямо нуждите от данни на потребителите, а също така им дава възможност да се възползват от автоматизирани архиви и резервни копия при поискване, като всички резервни копия се наблюдават и валидират.

С GraphDB Cloud потребителите ще имат достъп до услугата посредством приложения API на SPARQL Endpoint и REST. DBaaS на Ontotext предлага OntoRefine за по-лесно използване на данни, което позволява на потребителите да извършват много ETL задачи (извличане, трансформиране и зареждане) върху таблични данни чрез интуитивен потребителски интерфейс. GraphDB Cloud предлага и SSL защитени API крайни точки.

Потребителите могат да използват GraphDB работен плот с неговите възможности за визуални анализи върху семантичните графи, както и със SPARQL синтактично открояване и автоматично допълване на набора от резултати.

Не на последно място, GraphDB Cloud разполага с първокласна поддръжка, а нашият технически екип предоставя своевременна помощ и предлага обширна документация с примерни кодове.

Създаването на GraphDB Cloud е резултат от мащабните изследователски и развойни проекти като Open DaPaaS, AnnoMarket, proDataMarket и EuroBusinessGraph, съфинансирани от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”. Технологията зад GraphDB Cloud позволява на стотици новосъздадени фирми, малки и средни предприятия, да използват мощните възможности за извличане, анализ и обогатяване на данни в различни отрасли като финтех, науки за живота и медиите.

Може да използвате свободен достъп до GraphDB Cloud тук.

GraphDB Cloud DBaaS е първата от поредицата услуги на най-новия ни продукт Ontotext Cognitive Cloud, който замества S4.

Научете повече тук.