Новини

Онтотекст обяви глобално партньорство с Keen Analytics

Дата

3 авг 2015

Tema

Sirma Group

Онтотекст и Keen Analytics LLC. обявиха партньорство, което ще улесни използването на семантични технологии от бизнес организациите, предоставяйки на последните по-добър поглед върху клиентите и пазарите им, както и върху новите тенденции. В рамките на партньорството GraphDB на Онтотекст ще се предлага посредством професионалните и консултантски услуги на Keen Analytics, фокусирани върху семантични и онтологични анализи на бизнес информация.

Решението на Онтотекст ще бъде интегрирано също и с обучителните услуги на американската компания, оптимизирайки достъпа до данни за нейните клиенти. От своя страна българската софтуерна фирма ще предлага обучения и видео материали, създадени от Keen Analytics, за да увеличи потребителското преживяване докато се демонстрират функционалностите и лесното използване на продукта. Очаква се в резултат на партньорството решението GraphDB да бъде много по-достъпно за бизнес клиенти.

„Това партньорство, основано на професионалните услуги и обучителен капацитет на Keen Analytics, ще помогне на нашите американски и глобални клиенти да подобрят процеса по вземане на бизнес решения, разбирайки по-добре нашия сложен RDF базиран продукт“ – заяви Атанас Киряков, главен изпълнителен директор на Онтотекст.

„Когато става въпрос за графови бази данни, Онтотекст е световен лидер в това да улесни компаниите да се възползват от бързо развиващите се семантични технологии“ – добави Артър Кийн, съдружник и съосновател на Keen Analytics.

Повече за Онтотекст

Създадена през 2000 г. като част от Сирма Груп, Онтотекст е водещ софтуерен разработчик и доставчик на семантични технологии. Онтотекст е съвместно дружество на Сирма Груп Холдинг, NEVEQ Capital и служители на фирмата. Централният офис е в София, но компанията има офиси в Лондон и Ню Йорк, както и партньори от целия свят. Онтотекст предоставя пълен набор от семантични технологии – включително текст майнинг и GraphDB™, отличващи се с висока производителност, мащабируемост и съвместимост. GraphDB е пакет от семантични решения за различни индустрии, който пести значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други.

Повече за Keen Analytics

Keen Analytics, със седалище в Остин, Тексас е иновативна компания, предоставяща професионални конултантски услуги със специализация – графови анализи и семантични технологии. Тези анализи и технологии са в основата на техните услуги, включително стратегически иновации, оценка на технологии, анализи за проектиране (архитектура) на семантичния граф, компонентни и ентърпрайз системи за развитие, развитие на оперативни онтологии, бизнес и технически обучения и менторинг.

Контакт

Tim Milovich Keen Analytics 903-330-0307