Новини

Онтотекст спечели €1,4М финансиране и осигури общо €3.1М за разработки в областта на ИИ

Дата

29 окт 2018

Tema

Sirma Group

H2020_logo_500px

Проектът WeVerify ще използва блокчейн за потвърждаване автентичността на работата на журналисти, а в рамките на проекта EXA MODE ще бъдат създадени нови инструменти за взимане на решения в болниците.

„Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, ще получи нови 1 386 000 евро финансиране за развитие на технологии за изкуствен интелект. Това стана ясно, след като през третото тримесечие на 2018 г. бяха одобрени за финансиране три проекта с участие на дружеството по програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия – WeVerify, EXA MODE и InnoRate.

През второто тримесечие на 2018 г. софтуерната компания спечели финансиране от 779 605 лв. (398 498 евро) по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници (CIMA). Продължителността му е до май 2020 година. Заедно с трите нови проекта, общият обем на средствата, осигурени от „Онтотекст“ през 2018 г. за стратегическа развойна дейност, достига 1.8 млн. евро. Освен това тя е и единствената българска компания, която е получила толкова сериозно финансиране за развойна дейност в областта на изкуствения интелект и семантичните технологии.

Очаква се WeVerify да започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate да стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията с Европейската Комисия за финансиране на проектите по Хоризонт 2020, както и съответните споразумения за консорциуми.

Проект WeVerify

WeVerify (ICT-28-2018-IA / 825297) е насочен към проблемите, свързани с проверката на новини и съдържание чрез използване на алгоритми за машинно обучение (machine learning) с ограничена обратна връзка от хора, както и на интуитивни визуализации. Ключов резултат ще бъде платформата WeVerify за съвместно, децентрализирано провeряване на информация, както и за проследяване и опровергаване на невярно съдържание.

„Онтотекст“ ще ръководи работата по използването на блокчейн технология за потвърждаване на автентичността на заключенията на журналисти, които извършват проверка на данните и разкриват фалшиви новини. Онтотекст е координатор на консорциума, включващ водещи университети и някои от най-големите информационни агенции в Европа. Продължителността на проекта ще бъде три години.

Проект EXA MODE

EXA MODE (ICT-12-2018-2020/825292) е проект за обработване на големи масиви от данни (т.нар. big data) в областта на здравеопазването. Той включва разработване на прецизни аналитични методи и инструменти за взимане на решения в болниците. Ще бъде използвано дълбоко машинно обучение за изграждане на семантично представяне на обекти, както и обогатяване на текстове със семантични метаданни.

Резултатите ще бъдат сливани и привеждани в съответствие с медицинските онтологии, след което ще бъдат визуализирани и прецизирани. Това знание ще бъде приложено за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще подпомогне вземането на решения при поставяне на диагнози и избор на подходящо лечение. Продължителността на проекта ще бъде четири години.

Проект InnoRate

InnoRate (INNOSUP-09-2018/821518) ще създаде надеждна и обективна европейска платформа за улесняване процеса на вземане на решение от инвеститори и кредитори за финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) с висок потенциал за растеж. Това ще става чрез нови методологии за оценка на иновациите, които надграждат ретроспективно ориентираните и скъпи методи за оценка, прилагани понастоящем, и дават предимство при оценяването на МСП на технологичния и бизнес потенциал, както и на рисковете.

InnoRate ще използва семантична технология, съществуващи източници на данни и задълбочен експертен опит, за да намали усилията на инвеститорите и кредиторите, подобрявайки оценката им за потенциала на иновацията. InnoRate e проект за координация и поддръжка с продължителност три години.

Проект TRR

През юли тази година консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търг на ЕК за проекта Tracking of Research Results (TRR). Максималният бюджет по рамковия договор за TRR е 4 млн. евро за период от четири години. Подробният работен план за първата фаза на проекта - от октомври 2018 г. до април 2019 г. - бе договорен и съответният Специфичен Договор 1 бе подписан на 12 октомври 2018 година. Частта от бюджета за разработките на „Онтотекст“ от първата фаза възлиза на 465 000 евро.

Проектът TRR цели да даде възможност на създателите на политики в областта на научните изследвания и иновациите по-добре да извличат, анализират и разпространяват резултатите и въздействията от финансираните научни изследвания. Консорциумът, включващ „Онтотекст“, спечели търг TRR (2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR) с предложение, целящо да събере и анализира най-добрата количествена и качествена информация за близо 8000 приключили проекта, за да определи въздействието, което тези изследвания биха имали в средносрочен и дългосрочен план. Обхватът на проекта включва идентифициране и проследяване на информация за резултатите от научните изследвания, за новите продукти, базирани на тях, за изобретателите и за патентите, както и за стартиращите фирми и предприятията, които ги използват.

Проектите CIMA, InnoRate и TRR ще използват и ще надграждат съществуваща технология на „Онтотекст“ за свързване на описанията на хора, организации, местоположения и други видове обекти от различни източници. Тази технология вече е доказана в редица комерсиални проекти за най-големите бизнес информационни агенции, рейтингови агенции и инвестиционни консултанти. Припомняме, че сред клиентите на „Онтотекст“ са Парламентът на Великобритания, Националният архив на Великобритания и Британският музей, медийни групи като The Financial Times, BBC, Press Association и Euromoney, научни издателства като Springer Nature, компании и организации от различни области, включително Elsevier, Kadaster NL, S&P Platts, IET и Getty Trust.

Прочетете оригиналното съобщение тук.