Новини

Сирма Ей Ай e отличена като най-успешната иновативна фирма за 2018 г в България

Дата

15 май 2019

Tema

Sirma Group

На 15 май в гр. София се състоя Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“. Форумът бе организиран по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и със съдействието Българската банка за развитие. Кръглата маса бе открита от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

След форума се състоя церемония по награждаване на победителите в Шестия конкурс на Съвета по иновации при БТПП. От името на Съвета по инновации бяха връчени традиционните награди на победителите - за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. В конкурса бяха представени предложения с много високо качество, научна и приложна стойност и в двете категории, а 10-членната комисия с председател акад. Никола Съботинов оцени финалистите. Церемонията по награждаването бе открита от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, а приветствие към участниците и гостите изнесе Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката.

За най-успешна иновативна фирма с плакет и с почетна грамота на БТПП бе наградена класираната на първо място компания Сирма Ей Ай (осъществяваща дейност под бранда Онтотекст). Фирмата е внедрила и продава изключително успешно, предимно в чужбина, семантична графова база данни Онтотекст GraphDB. Тази база данни осигурява основната инфраструктура за решения, при които интеграцията, анализа или публикуването на огромни обеми разнородни данни е от съществено значение за предприятия с високи изисквания за скорост и надеждност. Наградата бе връчена на изпълнителния директор на фирмата Атанас Киряков от председателт на УС на БТПП Цветан Симеонов.

На второ място в категорията е фирма ASSEN AERO АД, чиято дейност е свързана с разработване на автоматизирани системи за управление и контрол на средства за въздушен транспорт в градска среда, базиращи се на пилотирани и безпилотни летателни апарати с изкуствен интелект. На трето място е фирма НИТЕМ. Тя има успешно реализирани проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

На церемонията присъстваха представители на бизнеса, членове на БТПП, в т.ч. и на Съвета по иновации при палатата и на Съвета на браншовите организации при БТПП, а също и представители на държавната администрация, научните и университетските среди и организации от неправителствения сектор, консултанти по проекти, както и на медиите.

По материали на БТПП. Запознайте се с пълният текст на официалното прессъобщение.