Новини

Сирма Груп Холдинг внесе проспект за одобрение в КФН

Дата

9 май 2018

Tema

Sirma Group

В съответствие с изискванията на чл.7 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме, че съгласно оповестено на 03.05.2018 решение на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД и разпоредбите на Глава 6, Раздел II на ЗППЦК, на 08.05.2018 бе внесен Проспект на Сирма Груп Холдинг за увеличаване на капитала на дружеството за одобрение от Комисията за финансов надзор.

Повече информация за оповестяването тук.