Новини

Акциите на Сирма Груп Холдинг дебютират на БФБ

Дата

18 ное 2015

Tema

Sirma Group

В понеделник, 23 ноември 2015 г. ще стартира търговията с акции на Сирма Груп Холдинг след успешно проведеното първично публично предлагане, в което бе привлечен капитал от 11.5 млн. лв.

Компанията ще се търгува с борсов код SKK, ISIN кодът на емисията е BG1100032140, а търговията с акциите й ще започне на цената от IPO-то от 1.20 лв. за акция.

Сирма Груп Холдинг е най-голямата българска ИТ компания с успешно IPO за 2015 г. По време на стартиралото на 16 септември 2015 г. IPO на най-голямата българска ИТ компания, бяха предложени 16 млн. нови акции и 2 491 858 съществуващи с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв. До 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9.5 млн. акции, като на 16 октомври бе определена цената от 1.20 лв. за акция. Минимумът за успех на предлагането бе 8 млн. акции.

С набрания капитал от 11.5 млн. лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-голямото от края на 2007 г. – началото на финансовата криза.

Съобщение на Българска фондова борса за решение от заседание на СД на 18.11.2015