Новини

Сирма обяви началото на публично предлагане на акции

Дата

28 ное 2018

Tema

Sirma Group

На 27.11.2018 Сирма Груп Холдинг уведоми инвеститорите за старта на публично предлагане на 39 573 679 акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

Акциите ще бъдат издадени в резултат на взетото решение на 2 май 2018 г. от Съвета на директорите, за увеличаване на капитала на технологичната компания от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лв., а предлагането се осъществява с потвърден Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 585-Е от 12.06.2018 г.

В съответствие с решението на Съвета на директорите на дружеството, капиталът на „Сирма Груп Холдинг” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 19 786 839 броя акции.

При положение, че инвеститорите запишат увеличението на капитала на 100%, това ще е най-голямото набиране на средства на Българска фондова борса за технологична компания през настоящата година, от което компанията ще набере 39.5 млн. лв.

Пълният текст на уведомлението, може да прочете тук.

Цялата информация за записване на акции от публичното предлагане може да намерите тук.

Вижте интервюто на Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД, който дава разяснения за интереса на инвеститорите към компанията, в какви направления ще се използва привлечения капитал и неговата визия за развитието на компанията в следващите няколко години.