Новини

Акциите на Сирма Груп влизат в SOFIX

Дата

8 сеп 2017

Tema

Sirma Group

На заседание от 07 септември 2017 Съвета на директорите на Българската фондова борса – София е взето решение за включване на емисията на Сирма Груп Холдинг в индекса SOFIX. Основание за това решение са следните показатели: пазарната капитализация на фрий флоута на дружеството е BGN 40 420 452, медианата на седмичния оборот е BGN 36 651, броя на сделките е 1384 и средно-аритметичната стойност на спреда е 0,06416086. Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила от 18 септември 2017.

Повече информация тук.