Новини

База данни на Сирма по програмата „Учене през целия живот“

Дата

14 дек 2016

Tema

Sirma Group

Сирма Солюшънс АД заедно с АдминСофт ООД създадоха база данни за избор на образователна форма и квалификация по програмата на ЕС за „Учене през целия живот“. Базата „ЕВРОГАЙДЪНС“ включва изчерпателни данни за образователните възможности в България и е разработена по поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси(ЦРЧР).

ЦРЧР изпълнява функции на национална агенция по програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“. Основното предназначение на проекта е да предостави възможност за публикуване и обмен на информация за образователни и квалификационни възможности в Република България.

На създаденият портал може да се видят всички форми на образование и квалификация в областта на средното и висшето образование, както и наличните курсове и програми, свързани с възможността за учене през целия живот. Също така, потребителите имат достъп до данните за контакт на съответните образователните институции. Въпреки краткото време (два месеца) за разработване и внедряване, всички заложени дейности бяха предадени навреме от изпълнителите.

За да се осъществи проекта беше изградена и внедрена национална база данни за нуждите на ЦРЧР, която е свързана с Европейската платформа „Learning opportunities and qualifications in europe“ (http://ec.europa.eu/ploteus).

Чрез уеб-портал потребителите се свързват с националната база данни за образователни и квалификационни възможности, с актуализирани данни към съответната учебна година. Потребителският интерфейс е изчистен и лесен за ползване, и позволява автоматизирана актуализация на данните за следваща учебна година или друг приложим период. В допълнение, беше изграден интерфейс за експорт на данните от националната база към Европейската платформа в xml-формат. За успешното внедряване и последващо използване и доразвиване на базата и уеб портала, беше проведено обучение на служителите на ЦРЧР.

Създаденият портал включва пълната информация за квалификационните възможности в България и улеснява потребителите в избора им, включително подпомага и чуждестранните младежи, които избират България за своето образование, защото страната ни е атрактивно място за обучение и квалификация на млади хора от над 120 страни от цял свят.

За повече информация: http://euroguidance.bg