Новини

СБК с нова версия на SCARDS

Дата

6 апр 2015

Tema

Sirma Group

Сирма Бизнес Консултинг АД (СирмаБК) пуска обновена и модернизирана версия на добре познатата на пазара система за управление на карти SCARDS. Новата система е в отговор на нарасналите индивидуални изисквания на клиентите, както и на бързо променящите се разпоредби и стандарти на финансовите пазари.

С помощта на новата SCARDS се разширява периметърът на потенциалните клиенти, като се включват и нови възможности – например картови продукти да се предлагат на застрахователни, пенсионни и здравноосигурителни дружества. Планирано обновената картова система предлага най-много подобрения и екстри за банковите институции, които получават редица предимства за обслужването на своите клиенти, обработката на транзакции и управлението на картови продукти. Към широко разпространените видове дебитни и кредитни карти, системата предлага възможност да се дефинират и предплатени карти с цялата сложност и многообразие за тяхното управление, и възможности за активация и зареждане.

С разширяването на стандартната функционалност на SCARDS, се увеличават възможностите за създаване на портфейли от няколко кредитни карти, независимо от различните тарифни условия по тях. Добавено е лесно и бързо дефиниране на бонуси и отчитане на бонус точки за време, транзакции и суми, както и възможности за многотарифни и многовалутни операции по различни картови продукти. Много интересни предимства дават функциите за дефиниране на календар и период на действие на тарифи или условия за таксуване.

Модернизираната картова система на Сирма БК дава възможност за следене на таксите в реално време. Финансовите институции получават мощен инструмент за управление на събитията за таксуване, овладявайки интересите на своите клиенти и търговци с неограничени възможности за настройки за преференции и критерии на таксуване. В допълнение, системата предоставя гъвкава политика и възможности за настройки за автоматично изчисляване на “Interchange fee” по най-добрите за банката условия.

Системата гарантира навременното известяване и възможност за клиентите и служителите, да получават по удобен начин информация относно всички картови операции и други събития, които могат да служат за предотвратяване на злоупотреби и измами. Обновената SCARDS притежава и 3D защита, която позволява пазаруване в интернет при най-високо ниво на сигурност.