Новини

Класация Топ 100 на ИКТ компаниите в България

Дата

24 юли 2019

Tema

Sirma Group

Сирма Груп Холдинг отново е сред водещите ИТ компании в България

Всяка година ICT Media класира компаниите от ИКТ сектора в България в свое специализирано изследване. Традиционно, през юли се публикуват резултатите „Топ 100 на технологичните компании“, като оценката се базира на обективни финансови критерии - печалбата и брутните приходи от дейността за 2018 г, а също и допълнително подадена информация от организациите. В класацията участват общо 104 от най-големите български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи в България.

Представяме кратко резюме на изследването, авторски продукт на ICT Media (Пълен доклад може да получите тук).

Пазарът на ИКТ и телеком услуги се разрасна до 5.5 млрд. лв. през 2018 г. Приходите само от ИТ дейности, включително изнесени ИТ услуги (ИТ аутсорсинг), са над 3 милиарда лева, или с 45 на сто повече от постигнатото през 2017 г.

Fig.1

ICT-BG-2018

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

Пазарни сегменти

ИТ пазарът е разделен на 10 сегмента, от които водещ с 23,7% е разработката на софтеур. Софтуерните технологии и приложения за български и чуждестранни клиенти генерират най-големи приходи за поредна година, а ръстът на бизнеса е впечатляващ – над 64%. Това означава, че приходите от софтуерен развой са скочили до 716 млн. лева, а заедно с приходите от готови софтуерни решения и „софтуерната“ системна интеграция българският софтуерен сектор е реализирал над 950 милиона лева.

ИТ дистрибуцията и системната интеграция си „оспорват“ тази година втората позиция, като първата дейност има лека преднина – 508 лв. годишен оборот срещу 501,7 млн. лева от проектен бизнес. Годишният ръст на приходите на ИТ дистрибуторите е малко над 13 на сто, докато при системните интегратори увеличението е над 30 на сто.

Производството и продажбата на хардуерни продукти, включително на офис оборудване и комуникационни решения, генерира точно 12 на сто от оборота на участниците в тазгодишната класация. Делът на ИТ аутсорсинга е малко по-голям тази година – над 8,6 на сто. Обученията и консултациите създават общо 1,4 на сто от ИТ постъпленията, а самостоятелният бизнес на СКС инсталаторите отбеляза стабилен ръст от 22 на сто годишно.

Fig.2

ICT-market-segments

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

Класации по категории:

1. Топ 100 компании по приходи

В първата тройка са водещи три български компании - дистрибутори на хардуер, следват няколко от глобалните ИТ играчи като Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM и др. както и три от най-големите български софтуерни компании – Булпрос, Контракс и Сирма Груп. Сирма заема 16 място с приходи от 58 милиона лева, отстъпвайки с 5 позиции от класацията за 2017 г. Сирма изнася над 50% от създадения софтуер за външни пазари, нарежда се в първата десятка по марж на печалбата от 11,7% и е сред първите 20 компании по ефективност на служител с 147,1 хил.лв.

В тазгодишната класация са добавени глобални компании като Hewlett-Packard Global Delivery, Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM Bulgaria, Visteon Electronics Bulgaria, iCARD, ATOS Bulgaria Competency Center, Fadata, Axway Bulgaria, което логично доведе до разместване на позиците в класацията спрямо 2017 г.

Fig.3

Top100-ICT-revenue

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

2. Системна интеграция

Проектният бизнес надхвърли половин милиард лева през 2018 г. С 30.7 на сто увеличение на приходите от реализация на комплексни проекти, свързани с внедряване на ИТ системи в България и чужбина, родните системни интегратори успяха да генерират над 500 милиона лева през 2018 г. Сирма Груп Холдинг заема седма позиция с почти 21 милиона приходи от тази дейност и ръст от 9,2% спрямо 2017 г. Отчита се стабилен ръст на приходите от системна интеграция на утвърдените компании в тази категория, като първите 10 в класирането са генерирали над 75 на сто от постъпленията от проектния бизнес.

Fig.4

SI-Top30-revenue

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

Системните интегратори изграждат нови ИТ системи, но същевременно осигурявант безпроблемна съвместна работа с вече съществуващи системи при клиенти. В масово срещания случай това са хетерогенни, наследени системи, доставени от най-различни производители. Подобни решения има нужда от подходящо конфигуриране, задействане на мрежовите функции, миграция на базите данни, проверка на работоспособността на приложенията в новата или надградената среда и др. В подобни проекти, ИТ услуги като част от системната интеграция участват с най-голям дял в разходите, респективно - с най-голям марж на печалба.

Общият обем на ИТ услугите в системата интеграция е в размер на 216 млн. лв. през 2018 г. и регистрира ръст от над 70 на сто спрямо 2017 г., генерирайки малко под половината от общите приходи (43%). Под една четвърт се пада на приходите от хардуерно оборудване, където цените на устройствата продължават да растат, най-вече поради обвързването между софтуер и предпочитани допълнителни функционалности. Софтуерната интеграция е в размер на около 92 млн. лв., или с 21% повече в сравнение с 2017 г., а комуникационната част от проектите е увеличена с 26 % до 74 млн. лв.

Fig.5

SI-SH-revenue

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

3. Българският хардуерен пазар продължава да расте с двуцифрен темп

За трета поредна година приходите от доставки и внедряване на хардуерни и ко-муникационни продукти нарастват, като през 2018 общата им сума надхвърля 500 млн. лева, а ръстът отново е двуцифрен - 14.2%. Сирма Груп заема 13 позиция в категорията с реализирани приходи с 12 млн.лв и ръст от 4,5%, и съответно непроменена 6 позиция спрямо предходната година в категорията доставка на пресонални компютри с приходи от малко над 2 млн. лв и 13 % ръст .

4. Софтуерният бизнес достигна 1 млрд. Лева през 2018 г.

Този обем е с над 62% повече в сравнение с реализираните в миналогодишната класация 590 милиона лева. Сирма Груп се класира в челната десятка с приходи от над 30 млн. лв и ръст от близо 21% спрямо предходната година. Сирма е четвъртата българска компания, която е позиционирана отлично спрямо световните ИТ гиганти, опериращи в България.

Fig.6

Top50-Software-revenue

Източник: ICT Media, Top 100 ИКТ 2019

Включването на някои от големите развойни центрове в класация 2018 - като Progress Software, Visteon, Paysafe Bulgaria, Fadata и Axway Bulgaria допринася за този огромен ръст, като общите приходи на новите участници са над 270 млн. лв. Първите 20 участника генерират над 86 на сто от общите софтуерни приходи. Като цяло софтуерната индустрия създава над 31% от ИТ приходите за изминалата година (30 на сто в „Топ 100“ 2018 г. и 26.4 на сто през 2017). От тях разработките на софтуер са донесли над 711 млн. лв., а продажбите на готови решения на крайни клиенти добавят още 143 млн. лева.

5. Пазарът на ИТ аутсорсинг също запазва двуцифрения ръст

Сирма Груп не променя позициято си от 2017 и заема 9 място с над 3 млн. mриходи и ръст от 9,3%, и е сред трите български компании в челната десятка.

6. Рекорден скок за българския ИТ износ

Двоен ръст за износа на IT mродукти и услуги отчитат компаниите, работещи на българския пазар. 14 от първите двадесет фирми в тази класация предоставят изцяло услуги на външни клиенти, а работата по проекти в чужбина допълва сериозно постъпленията им от местния пазар. Общите генерирани приходи от чужбина са почти 900 млн. Евро, или със 110% повече от постигнатите в класацията през 2018. Сирма заема 16 позиция, с приходи от 15,4 млн EUR и 18,4% ръст.

7. Обобщени класации топ 50 най-динамични ИТ компании

Сирма Груп Холдинг заема 37 място, с ръст от 8.1%, а Датикум е сред 20-те най-печеливши компании за 2018, заемащ 13 позиция с 20,4% печалба.