Новини

Уебинар на Сирма Груп Холдинг

Дата

8 юни 2018

Tema

Sirma Group

На 13 юни 2018 г. се проведе уебинар на Сирма Груп Холдинг. По време на първата част, Цветан Алексиев - Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг, Радка Пенева - Финаносв директор, Йордан Недев - Член на съвета на директорите и Станислав Танушев - Директор връзки с инвеститорите, представиха финансовите резултати от първото тримесечие на тази година, както и плана за Развитие и Растеж на Групата за 2018 - 2022 година.

По време на втората част от уебинара бяха обсъдени съществени въпроси, които всеки настоящ и бъдещ инвеститор си задава. За да получите повече информация относно, какво е мнението на Сирма Груп за цената на акциите, за дивидентите и за вторичното публично предлагане, може да изтеглите презентацията или да гледате записа на уебинара.