Продукти

MarketVidia

Компютърно зрение - за разпознаване на хора, анализ на данни и поведение.