Услуги

Компютърно зрение

Откриване и разпознаване на обекти и визуални измервания.