За нас

За Сирма

Интегрираме изкуствен интелект в организациите

За нас

Сирма Груп Холдинг“ АД е основана през 1992 г. и е сред най-големите ИТ компании в региона. Компанията притежава набор от собствени, иновативни технологии, разнообразен продуктов портфейл и се радва на растящ пазарен дял в Европа и Северна Америка. Сирма е утвърдена като регионален лидер и сме горди със своето успешно развитие, бизнес достижения и професионални награди.

Сирма Груп е специализирана в областта на ИТ технологии - разработка на софтуер, системна интеграция и внедряване на софтуерни решения и системи. Компанията създава и развива семантични платформи и решения от световна класа, когнитивни софтуерни бизнес решения, индустриални приложения, мобилни платформи и приложения, ERP софтуер, решения и услуги за финансовата индустрия, платежни услуги, платформа и услуги за електронно правителство и др. Компаниите от групата създават уникални нови продукти и услуги в областта на вертикалната си специализация.

Сирма Груп реализира успешно IPO през 2015 г. [борсов тикер: SKK] и е регистрирана на Българска фондова борса (БФБ). От 2017 г. акциите на Сирма се търгуват на индекса SOFIX. Акциите на Сирма Груп Холдинг са включени в премийният сегмент акции на БФБ от 03.04.2018 г., а компанията е единствената ИТ организация включена в него.

Визия

Бъдещето принадлежи на Интелигентните организации, които иновират както технологиите така и бизнес моделите, с динамично свързани, анализиращи, гъвкави, удовлетворени и мотивирани екипи, учещи се и растящи в устойчиви бизнес екосистеми.

Мисия

Да подпомогнем нашите клиенти в прехода им към Интелигентно предприятие, предоставяйки когнитивна софтуерна платформа.

Ценности

Иновации и предприемачество

Изследваме, иновираме и не се страхуваме от предизвикателствата, защото успешният бизнес оценява смелите решения, които променят настоящето.

Фокус върху клиентите

Ценим високо спечеленото доверие на нашите клиенти, защото това е истинското признание за нашия принос, усилена работа и постоянство.

Екипна работа

Работим заедно, което помага да умножим таланта, обменяме знания и опит, за по-добри резултати и лично удовлетворение.

Доверие

Печелим доверието и оценяваме почтеността в бизнеса. Това отдаване на каузата ни свързва и допринася да предложим истинка стойност на бизнеса.

Ползи за бизнеса

Разбираме дълбоко данните и говорим техния език, благодарение на технологиите, използвани за разработването на интелигентния софтуер на Сирма. Например - изследваме данни и знания чрез чат-ботове и близки до естествените езикови запитвания, за да помогнем на компаниите да спечелят конкурентно предимство и да използват изкуствения интелект за своите бизнес цели. Нашите продукти и решения улесняват компаниите да:

01.

Управляват експоненциалното нарастване на данните

Добиваме представа за глобалното познание в света, като представяме взаимоотношенията и структурите от знания, благодарение на технологиите. Използваме машинното обучение и интелигентност, за да увеличим многократно човешките способности.

02.

Получат холистичен, 360° изглед върху информацията

Правим въжможен достъпът до данни от различни информационни силози, и ги превръщаме в ценна информация, взаимоотношения и модели.

03.

Извличат смисъл от скритите данни

Прилагаме интелигентни алгоритми за текст майнинг, извличаме информация от източници като видео, изображения, IoT данни, които предоставяме като бизнес и научни прозрения.

04.

Превърнат всеки текст в конкретни неща

Обработваме огромни масиви от текстова информация, за да открием съответствие и направим контекстов анализ.

05.

Управляват комплекността в организациите

Извличаме и смесваме информацията от различни източници – текст и данни, прилагаме адаптивни бизнес процеси и операции, които водят до синергичен ефект за проактивни бизнес решения.

06.

Използват моделиране на процесите, а не нов код

Използваме езика на бизнеса и познаваме задълбочено индустриите, за да дефинираме поведението на информационните ситеми и предложижим бизнес стойност - гъвкаво и ефективно.

Сирма на световната карта

Години

25

Служители

350+

Страни

185

История

1992

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Година на създаване.

Sirma AI e регистрирана едновременно в Канада и България.

1995.

SirmaAI - обособяване на бизнес единици, фокусирани върху специфични технологии.

WorkLogic.

WorkLogic Corp Sirma, със седалище Отава и фокус върху уеб базирани системи за управление на процеси и документи.

Година на CAD/CAM.

Създава се ЕнгВюСистемс, седалище в Монреал, Канада, и с фокус разработване на специализирани CAD/CAM системи.

Година на технологии.

ЕнгБюСистемс София печели Европейската Награда за ИТ.

Година на R&D.

Онтотекст се обособява като R&D звено за работа с бази данни, мрежи от знания и компютърна лингвистика. WorkLOgic прилага WMS в библиотеката на Парламента и Агенцията за Федерални Избори, Канада.

EyeBill.

EyeBill Interactive Solutions Corp. Sirma AI Джойнт венчър с Nexcom Telecom Corp. Персонал 60+

БАСКОМ.

Сирма стартира работа с водеща българска банказа ИТ консултантски услуги и разработване на критично важни банкови софтуерни приложения. Подписан е мащабен договор с МО, България. Пусната е първата електронна енциклопедия на България и Словник - пълен набор от правила за употреба и правопис на български език за Microsoft Office and IE. Сирма е инициатор и съосновател на Българската Асоциация на софтуерните компании БАСКОМ.

Година на изследвания.

WorkLogicCorp е включен в списък с квалифицирани доставчици на решения и услеги за онлайн дейностите на Федералното Правителство на Канада. Онтотекст Лаб става най-активния български участик в изследователски проекти от 5 и 6 Рамкова програма на ЕК.

Мобилни плащания.

СЕП България АД, Пирина Технологии. Сирма е съосновател на основен технологичена партньор на Системи за Електронни Плащания (СЕП). Компанията е класирана в топ 3 софтуерни компании в България,в годишната класация на IDG България и на първо място в категорията растеж и ефективност. Персонал 80+.

Година на образованието.

Пускане на образователния портал www.Znam.bg.

Година на банките.

Създадена е Сирма Бизнес Кансълтинг, с фокус ИТ консултиране и системна интеграция в банковия сектор. СБК става стратегически партньор на i-Flex Solutions.

ITT.

Sirma ITT e създадена. Сирма придобива ИТТ ООД, компания със значителен опит в SOA, BPMS, e-Government проекти и митнически системи.

Датикум.

Начало на корпоративното преструктуриране. Бизнес единиците Сирма БК, Сирма Медия, Онтотекст и Сирма Солюшънс са инкорпорирани в отделни дъщерни компании. Създаване на дейта центъра Датикум.

Холдингова структура.

Юридическо преструктуриране на групата в холдингова компания. Персонал 400+. Създаване на Сирма Мобайл.

Застраховане.

Сирма придобива компанията ISG - специализирана в разработване на софтуер за астраховането.

SIMagine award.

Сирма Мобайл печели Best Mobile Internet Security Awards, SIMagine Award, за SIM Toolkit.

Награда на Форбс.

Сирма Солюшънс лансира Лоякс и печели Forbes Business Awards 2012, в категория развитие на бизнеса.

Година на растеж.

Основана е S&G Technology, с фокус на проектите имплементиране на Теменос банкови решения. Сирма Груп е най-голямата българска ИТ група. Сирма БК е топ ИТ работодател. Онтоттекст печели редица национални и международни отличия.

Борсов дебют.

Успешно първично публично предлагане на БФБ.

Година на разрастване.

Основани са Сирма Медикъл Системс, Сирма АйСиЕс и Сирма Груп Инк. Сирма БК - топ ИТ работодател.

Година на награди.

Основана е Sirma Sha., Албания. Онтотекст е Иновативно предприятие на 2017. Diabetes: M печели награда за най-доброто приложение за здравословен начин на живот и хранене, WEBIT 2017. Сирма Медикъл Системс - най-иновативната стартираща компания 2017.

Най-доброто предстои...

Следете новините и актуална информация за Сирма.