Новини

Сирма Груп навлиза на мексиканския пазар

Дата

6 дек 2017

Tema

Sirma Group

Сирма Груп подписа договор за партньорство с утвърден мексикански IT дистрибутор. Global Computing е мексиканска компания, която работи от август 1998 г. с основна цел - подкрепа на образователни институции и изследователски центрове в Мексико, за да намерят най-бързото и ефективно разработване на приложения с технически и научни данни, които се трансформират в мощни решения.

Екипът на Global Computing е посветен на маркетинга и разпространението на софтуера и обучителни курсове, Те провеждат обучение на клиентите как да използват най-подходящите софтуерни продукти за своите нужди. Продуктите, които предлагаме, помагат на клиентите да разбират, визуализират и използват своите научни и технически данни, намирайки модели, заедно с разработването на приложения, които дават възможност на компаниите и изследователите да вземат по-добри решения.

Global Computing има споразумения за сътрудничество и дистрибуция с водещи компании в компютърния сектор с доказан опит в разработването и адаптирането на ИТ решения. Специализацията по индустрии обхваща сектори като автомобилната промишленост, образованието, правителството, производството, нефтената и газовата промишленост, финансовата индустрия, аеронавтиката, фармацевтичната промишленост, металургичната промишленост, телекомуникациите и др.

Global Computing е доставчик на софтуерни приложения в областта на техническите инженерни науки и улеснява производството и изследователската работа в приложните разработки на учени, специалисти и учители като цяло. Компанията предоставя на клиентите най-добрите технологии и услуги за най-бързо и ефективно развитие на визуализация, симулация, моделиране, числен анализ и символично изчисляване на големи набори от данни за решаване на сложни технически проблеми в академичните, изследователските, индустриалните и бизнес среди.

Научете повече за за Global Computing.