Новини

Топ 100 на ИТ компаниите в България

Дата

16 юли 2018

Tema

Sirma Group

Отново в Топ 10 и изключително успешна 2017 г. за Сирма Груп Холдинг

През месец юли традиционно се публикуват резултатите от годишните класации на престижните бизнес издания - в. Капитал с класацията „Топ 100 на българските компании“( от всички индустрии) и специализираната „Топ 100 на технологичните компании“, на ICT Media. Класациите се основават на обективни финансови критерии - печалбата и брутните приходи от дейността за 2017 г. на български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на родния пазар, и на база подадената от организациите информация e направен сравнителен анализ. Представяме ви кратко резюме на данните и изводите от двете изследвания.

Общи данни за ИКТ пазара в България

Пазарът на ИТ и телеком услуги през 2017 г. възлиза на почти 4,5 млрд. лв. като най-големи са приходите от софтуер, обемът на ИТ износа е в размер на 830 милиона лв. Oбщият обем на ИТ приходи на 102 участващи компании в тазгодишната класация е точно 2 млрд. лв., което е равно на 2% от БВП на България за 2017 г. Тези приходи са почти на нивото от 2017, но следва да се отчете факта, че най-голямата ИТ компания в България и лидер в предишните класации – HP Global Delivery Bulgaria не подаде данни до приключване на изследването. Ако се елиминира „изкривяването“ от липсата на най-големия играч, българският ИКТ пазар бележи ръст от над 16,7 на сто спрямо 2016 г. Три български компании в челната десятка (*Капитал, Топ 100 компании в България 2018, Софтуер).

Извадка на първите 15 компании от класацията.

Първите пет места в класацията на технологичните компании са заети от български дружества на чуждестранни компании, но в десетката попадат три български фирми. Сирма Груп Холдинг заема седмо място с консолидираните си резултати, разменяйки позицията си от миналага година с БУЛПРОС. Доброто представяне на двете компании дава основание за прогнозата, че е възможно догодина дори и двете фирми да влязат в челната петица заради високите си темпове на растеж. Талантът на българските софтуерни специалисти се оценява много високо от големите ИТ гиганти, които от години откриват и развиват R&D офиси у нас (VMWare, SAP, Luxoft, Softwate AG, Experian, Proxiad и др. ) и най-важното, наблюдава се трайна тенденцията всяка година да се увеличават екипите и разширява дейността на българските им поделения.

Изпълнителният директор на „Сирма груп холдинг“ Цветан Алексиев коментира резултатите от класацията отчитайки 2017 г. като много успешна за компанията. „Постигнахме много добри финансови резултати, растем с 25% спрямо 2016 г. Зад числата се крият много бизнес успехи и упорита работа. Успяваме да реализираме ръст на приходите от над 20% за шеста поредна година. Инвестициите, които фирмата направи за развитие на стратегическите пазари, се отплатиха с нови спечелени проекти и клиенти от цял свят. От началото на 2018 г. Сирма Груп Холдинг работи по нова петгодишна стратегия, според която компанията трябва да достигне приходи от 100 млн. евро през 2022 г “.

Топ 100 на ИКТ компаниите в България

В анализът на ICT Media** са представени най-големите пазарни сегменти, в които има индивидуални класации в сегментите софтуер - развой, доставка на готови пакети и софтуерна интеграция; системна интеграция; аутсорсинг, включително облачни услуги тип PaaS, IaaS и SaaS. Освен тях са включени класации за хардуер - собствено производство, доставка и хардуерна системна интеграция и дистрибуция на софтуерни, хардуерни и комуникационни продукти. Сравнителният анализ показва най-ефективните компании, с най-голям ръст на бизнеса и най-висока рентабилност за 2017, и най-динамично развитие през последните 3 години.

Софтуерният бизнес е най-големият сегмент в тазгодишната класация - с над 30%. Дистрибуцията е вторият най-голям сектор за 2017 г., с над 23% дял. Системната интеграция бележи 17,5% ръст спрямо предишната година и по този начин се превръща в третия най-важен източник на приходи за българската ИКТ индустрия. Производството и продажбата на хардуерни продукти, включително офис оборудване и комуникационни решения, генерира около 15,7% от оборота на участниците в тазгодишната класация.

Разпределение по сегменти

Разработка на софтуер

Рекорд по отношение на приходите отбеляза през 2017 г софтуерният бизнес на българските компании. Общият обем на постъпленията от софтуерен развой, продажбата на готови софтуерни решения и внедряването на софтуерни приложения и системи като част от системна интеграция в комплексни проекти у нас и в чужбина достигна почти 590 млн. лв. през миналата година, което е с 14% повече от предишната рекордна 2016 г.

Тази година в проучването се включи още един голям български софтуерен разработчик–Хаос Груп. Почти всички компании отчитат растеж на бизнеса си, изпреварващ средния ръст не само на цялата икономика, но и на останалите ИТ сегменти.

Първите две места се заемат от мощните развойни центрове на VМware Bulgaria и SAP Labs Bulgaria. През 2017 г. в класацията се включва и Хаос Софтуер. Сирма Груп Холдинг заема 8-ма позиция в престижната компания на БУЛПРОС, Хаос Груп, ММ Солюшънс и Софтуер Груп.

Извадка - водещите 15 IT компании от Топ 100 IT, ICT Media

Софтуерната индустрия генерира почти 30 на сто от общия оборот на ИТ дейностите в класацията ТОП 100 2018 г., докато през миналата година този дял бе 26,4 на сто. С близо 13% са се увеличили постъпленията на компаниите от разработката на приложения, софтуерни платформи, мобилни апликации. Общият обем на развойния бизнес на 40 участници в тазгодишната класация е 436,6 млн. лева, докато миналата година 41 фирми генерираха общо 387 млн. лв.

Запазва се тенденцията огромната част от софтуерните разработки да се използват в чужбина, като всички компании от топ 10 изнасят технологиите си. Именно с такава цел са създадени развойните центрове на VМware Bulgaria, SAP Labs, Luxoft и Software AG, като уменията на българските специалисти се оценяват много високо от компаниите майки и непрекъснато се набират нови кадри. Иновативните технологии, разработени и от останалите участници, също намират приложение в целия свят, особено семантичните технологии на Sirma Group, V-Ray продуктите на Chaos Software, приложенията за мобилно видео, аудио и изображения на MM Solutions и т.н.

Системна интеграция

Над 17,5% скок на постъпленията отчитат през 2017 г. системните интегратори у нас, като той напълно компенсира необичайния за този бизнес спад от 6% за 2016 г. Нарастване на проектния бизнес през 2017 г. показва ясно, че дигитализацията на българските предприятия напредва с бързи темпове, като доказателство са редица интересни проекти в различни индустриални сегменти – от банките и промишлеността, през търговските вериги и фармацията до телекомуникационните оператори и медиите. Постижението на родните фирми е впечатляващо на фона на острия недостиг на подготвени специалисти, особено на сертифицирани инженери с практически опит, които трябва да се справят с интеграционни проблеми и наследени инфраструктури.

Все по-важна става консултацията на клиентите преди внедряването тъй като правилният подход към цифровата трансформация е критичен за бъдещето на целия бизнес. Именно като консултантски услуги са декларирали своите приходи част от компаниите, внедряващи сложни системи, така че подобрението в сегмента е още по-осезаемо. Няколко български фирми като БУЛПРОС, Сирма Груп Холдинг, Bright Consulting и ScaleFocus редовно печелят проекти в чужбина, въпреки че в този бизнес доста трудно се допускат чужди играчи. Сирма Груп отчита 68% нарастване и заема 6 позиция, издигайки се с 2 места нагоре, спрямо предходната година.

Броят на компаниите, докладвали приходи от системна интеграция за класацията ИКТ ТОП 100 2018, се запазва (39 при 38 м.г.), но общите постъпления от проектен бизнес през 2017 са скочили до 384 млн. лева, или със 17,5% повече, въпреки липсата на информация за две от големите фирми в тази област – IBS и Software Group Bulgaria. Първите 10 системни интегратора са реализирали почти 80% от общия оборот, като почти всички са успели да вдигнат сериозно постъпленията си от внедрени ИТ решения. Общият обем на ИТ услугите в системата интеграция скача от 108 млн. лева за 2016 г. на 127 млн. лева за 2017 г. Сирма Груп Холдинг остава в топ 5, но отчита 17% спад по този компонент.

Хардуерните системи отчитат най-голям ръст от всички компоненти, достигайки общ обем от 121,4 млн. лева, или с над 50% повече от продажбите през 2016 г. Въпреки пренасочването към облачни услуги и платформи, сървърите и дисковите системи, особено flash базираните, генерират сериозен оборот за системните интегратори, а и маржът при тези системи е по-висок, отколкото в традиционния PC бизнес.

ИТ Дистрибуция

С почти 13% повече са приходите на дистрибуторите на ИКТ продукти през 2017 г., като увеличението е по-голямо, отколкото в предишните 2 години (съответно 10,6% и 12,2%). Общият оборот на 19-те участника е 448,3 млн. лв.

Аутсорсинг

Общо 136 милиона лева е оборотът на пазара на изнесени и облачни услуги на компаниите, подали данни за класацията ИКТ ТОП 100 2018. Това означава 64% по-малко от постигнатите през 2016 г. близо 380 милиона лева. Обяснението за понижението е липсата на данни за глобалния център Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center, който през последните години неизменно бе начело не само при компаниите, предоставящи изнесени ИТ услуги, но и в цялостната класация ИКТ ТОП 100.

Двайсет и две компании са декларирали приходи от тази дейност за 2017 г., като бизнесът на почти всички участници бележи съществен ръст. Начело е българското поделение на HP Inc., а БУЛПРОС затвърждава втората си позиция с над двукратен скок на постъпленията от изнесени услуги. Третото място отново е за ProxiAD Bulgaria, която успява да увеличи бизнеса си с услуги за клиентите на компанията в чужбина с над една четвърт. В челната петица са още Questers Bulgaria, следвана от Direct Services. В топ 10 са още познати имена като Lirex BG, Сирма Груп Холдинг и TSD Services, както и новите участници в класацията Stone Computers и ICOM.

Хардуер

С 24,7 повече са докладваните приходи от доставки на хардуер през 2017 г., сочат финансовите данни на 55 компании, получени в редакцията за съставяне на класацията ИКТ ТОП 100 за миналата година. От подсекторите най-голям е ръстът на оборотите от доставки на комуникационно оборудване (от неоператорски клас) с 44%, и от собствено производство – 24,4%. Общият обем на продадените хардуерни и комуникационни устройства, офис оборудване и собствени продукти за 2017 г. е 482,3 млн. лв. Това е с 24,7 на сто повече спрямо отчетените за 2016. За поредна година Datecs е на първо място с 20,5% ръст. На второ място отново е STEMO, а на трето VALI Computers. Челната петица на най-големите хардуерни компании допълват Telelink и Kontrax. В доставките на хардуер Сирма Груп Холдинг отбелязва изключителен ръст от 866%, приходи от BGN 11,5 млн. и заема 11 място, придвижвайки се нагоре със 17 позиции спрямо предходната класация.

ИТ Консултации

Общо 28 компании са декларирали консултациите за своя основна дейност през 2017 г. Общият оборот е над 71,8 млн. лева и 60% ръст спрямо 2016 г. Лидер за поредна година е Experian Bulgaria, следвана от Balkan Services, Accedia, Quality House и Сирма Груп Холдинг на 5-та позиция.

ИТ износ

Изнесените ИТ продукти и услуги са за близо 423 млн. Евро. Водеща компания е родният производител на електроника Datecs, следван от българския офис на VМware, SAP Labs. В челната десетка са още българското поделение на HP Inc., Хаос Груп, Experian Bulgaria, MM Solutions. Сирма Груп Холдинг заема девета позиция с близо 57% ръст и приходи от 13 млн. евро.

По показателите за ефективност позициите на Сирма Груп са: 7 място в Топ 20 най-печеливши ИТ компании за 2017 с близо 12%. В същата класация попада още една от компаниите на холдинга - Датикум, която заема 5 място и съответно отчита 17,6%. В категорията Топ 50 ИТ компании с най-голям ръст позицията на Сирма е 23-та с 28,7% ръст, а в Топ 50 на най-динамични ИТ компании - 18 място и 13% нарастване.

Общата счетоводна печалба на ИКТ сектора е доста по-ниска тази година – 95,2 млн. лв., като лидерите по печалба са Datecs, Borica, Сирма Груп Холдинг, SAP Labs Bulgaria, Chaos Software, VALI Computers, Polycomp, Solytron Bulgaria, Allterco и БУЛПРОС. Средното заплащане в ИКТ бранша през 2017 г. нараства с 5,8 на сто до 3005 лв. при 2842 лв. средно за 2016 г.

Източници:

Информацията в този материал е обобщение на данни и изводи, направени в сравнителните анализи на изданията:

Капитал Топ 100 на компаниите 2018

**©Топ 100 на технололичните компании в България 2018

подготвена за сведение на широката публика и инвеститорите на Сирма Груп Холдинг АД.